Kordon Dolanması

KORDON DOLANMASI (NUCHAL CORD)


Kordon uzunluğunun değerlendirilmesi prenatal( doğum öncesi) mümkün değildir.kordon dolanması

Kordon dolanması tehlikeli midir?

Her zaman tehlikeli değildir.Doğum esnasında bebek aşağı inerken sıkışabilir,bebeğe giden kan azalabilir ve bebek kalp atımları bozulabilir.Gebenin pozisyonunu değiştirmekle düzelmiyorsa sezaryen gerekebilir.Kısa kordon varsa , ikiden fazla dolanmışsa doğumda bebeğin aşağı inmesine izin vermeyebilir.Ultrasonografide dopplerle tanısı koayca konur.Bebeğin boynunda kordon dolanması kesinlikle normal doğum yapılamayacağının göstergesi değildir.

hasta yorumları hasta yorumları