Gebelikte Tiroid Hastalıkları

İki türlü tiroid hastalığı vardır:

1) Tiroid boyutu ile ilgili hastalıklar

2) Tiroid hormonları ile ilgili hastalıklar

Halk arasında her türlü tiroid hastalığına guatr denir,oysa yanlış bir ifadedir.Guatr tiroid bezinin boyutunun büyümesi ile ilgilidir ve her zaman hormonlar bozulmaz.

Tiroid bezi hastalıkları gebelikten önce tanı konmuş olabileceği gibi gebelik sırasında da gelişebilir. Tiroid hastalığı göstergelerinin gebelikle birlikte gözlenen belirtilerle (Çarpıntı, halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, v.b.) benzer olması tanı ve tedaviyi geciktirebilir.

Gebelikte tiroid fonksiyon testleri istendiğinde önce TSH istenmeli,eğer sorun varsa serbest T3 ve T4 istenmelidir. Gereksiz tahlil istenmesinden kaçınılmalıdır.

Tiroid hormonları ile ilgili hastalıklar hipo ve hipertiroididir.

Hipotiroidizm; Tiroid bezinin yavaş çalışmasıdır. Gebelik öncesi dönemde önemli bir amenore (adet görememe) infertilite ve nedenidir. Gebelikte hipotiroidi, Levotiroksin (Levotiron-Tefor-Euthyrox) tedavisiyle tamamiyle çözülebilir.Daha önceden bu ilaçları kullanan hastalar bebeğe zarar verir endişesi ile ilacı keserlerdi, bu çok yanlıştır.Çünkü hipotiroidisi olan gebe kadının hormon ihtiyacı hamile kaldıktan sonra % 25-50 artar. Özellikle ilk trimestrede tedavi edliemeyen hipotiroidi, fetusun gelişmesinde çok zararlıdır.İlaç dozu gebelikte tekrar ayarlanmalıdır

Hipertiroidizm; Tiroid bezinin fazla çalışmasıdır. Tirotoksikoz ile eş anlamlı olarak kullanılabilir.En sık nedeni Graves hastalığıdır.Tiroid sintigrafisi ve radyoaktif iyot uptake testi gebelik süresince kontrendikedir .Hipertiroidi hipotiroididen daha tehlikelidir.Tedavide antitiroid ilaçlar (Propycil) kullanılır. Tedavide amaç ST4 seviyelerini normal koşullarda tutmak olmalıdır. Aşırı dozda kullanıldığında fetusta guatr ve hipotiroidizme yol açabilir. Nadiren 2. trimestr de cerrahi düşünülebilir. Gebelik sırasında radyoaktif iyot tedavisi yapılamaz, kontrendikedir.