Servikal Serklaj

Servikal SerklajRahim ağzına dikiş konması…

İlk kez 1902 yılında rahim ağzı yetmezliği nedeniyle tekrarlayan gebelik kayıpları olan kadınlara uygulanmıştır. Daha sonraki yıllarda transvajinal ultrason ile rahim ağzında kısalma tespit edildiğinde, rahim ağzına uygulanan işlemler (konizasyon) ve bazı rahim anomalilerinde erken doğum ihtimali olan kadınlara uygulanmaya başlanmıştır.

Serklajın etkinliği ve zamanlaması hakkında hekimler arasında görüş farklılığı vardır. Neye göre serklaj yapalım?

  1. Üçten fazla spontan 2. tremestr gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda genellikle 12-14. gebelik haftasında yapılabilir.
  2. Ultrason bulgusuna göre serklaj… Normal rahim ağzı uzunluğu ortalama 40 ila 50 mm.dir. 20 haftalık gebede 40 mm, 34 haftalık gebelikte 34 mm.dir. 15 mm ve daha az rahim ağzı uzunluğunda erken doğum olasılığı neredeyse %50’dir. Daha önce erken doğum öyküsü olan serviks boyu 24 mm.den kısa olan hastalar için uygun olabilir. Serklaj kararı çok önemli bir karardır. Zira, yanlış karar bazen suların gelmesine, erken doğuma neden olabilir. Serklaj genellikle daha önce ağrısız, ikinci tremestr bebek kaybı öyküsü olanlarda etkindir.
  3. Acil serklaj… Vajinal kanamada, alta baskı hissinde, muayene sırasında rahim ağzında açıklık görülmesi durumunda uygulanır.

Serklaj uygulanması kararı verildiğinde, hastanın uyutulması ve hastane koşullarında gerçekleştirilmesi gerekir.

Tekil gebeliği olan, geçmişinde erken doğum öyküsü olmayan 2. Tremestr gebelik kaybı olmayan kadınlarda rastlantısal olarak rahim ağzı uzunluğunun 25 mm.den küçük olması halinde bile serklaj önerilmez.

Tekil gebeliği olan geçmişinde bir veya daha fazla 1. Ve 2. Tremestr bebek kaybı olan kadınlarda servikal uzunluk 25 mm.nin altında ise 24 haftadan önce ultrasona dayalı serklaj atılması önerilir.

Uygun vakalarda serklaj uygulandığı takdirde, doğum zamanını 5 hafta daha ileriye taşıyabilir. Ağrısı olan, vajinal enfeksiyonu olan, aktif vajinal kanaması olan hastalarda serklaj yapılmamalıdır. Serklaj uygulanmasında mesane yaralanması, rahim ağzı yaralanması, kanama, membranların açılması gibi komplikasyonlar görülebilir.

Serklaj kararı artılarıyla eksileriyle önemli bir karardır.